Interview

“Ze denken dat we één of andere vreemde partij zijn, waar je als christen niet bij kan horen.”

Beeld: Hendrina de Graaf

Sinds de oprichting zit hij al bij de partij. Een buitenbeentje is hij niet. Christen zijn: daar is alle ruimte voor. Sterker nog, de partijleider is geïnteresseerd in christelijke denkbeelden. Toch krijgt hij geen steun van een groot deel van de christelijke achterban. In gesprek met Arjan de Kok (58), christen en fractievoorzitter van Forum voor Democratie Gelderland.

We hebben afgesproken in Arnhem, in het nagenoeg lege provinciehuis van Gelderland. De Kok heeft een zaaltje gereserveerd in de oude Sabelspoort. Het is één van de vier stadspoorten van Arnhem en sinds de jaren ‘50 bij het Provinciehuis getrokken. Om het zaaltje te bereiken, moet je jezelf verkleinen om door de deuren te kunnen. Als je in het zaaltje aankomt, wordt je blik als vanzelf getrokken naar de boekenkasten. Tegen de wanden staan ze, kasten vol publicaties van de Staatscourant. We zitten aan een lange tafel onder een hoge, donkerbruine zoldering. Vanuit de verte klinkt af en toe beiaardmuziek. Arjan zit er ontspannen bij, in pak, met op zijn revers een FvD-speldje.

Sinds wanneer bent u betrokken geraakt bij Forum voor Democratie?
“In 2016 werd de partij opgericht. In die tijd las ik het partijprogramma en dacht: ‘Dit is precies waar ik voor sta, dit zijn de punten waar ik in geloof.’ Hoewel ik niet eerder betrokken was bij een politieke partij, werd ik direct lid. In het begin was de focus vooral gericht op referenda. We zijn als Nederlandse bevolking onze autonomie aan het verliezen. We worden in een Europees en globalistisch keurslijf gedwongen waarin we steeds minder te vertellen hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de hoeveelheid wetgeving die al vanuit Europa komt. Er wordt niet geluisterd naar de tegenstem vanuit Nederland. En toen kwam deze partij, die zei: ‘We moeten onze vrijheid terughalen. We moeten bindende referenda hebben in plaats van raadgevende referenda. Zo kunnen we als bevolking kiezen voor onze eigen soevereiniteit.’ In 2016/2017 was dit voor mij het belangrijkste punt.
Daarna ben ik dingen gaan doen voor FvD, want ik ben ook niet iemand die op de achterste bank gaat zitten. In verkiezingstijd heb ik standpunten geschreven voor zzp’ers en voor de vis- en transportsector. Ook heb ik het Deense arbeidsmodel onderzocht. Vervolgens ben ik bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 2017 op plek negentien van de lijst gekomen.
Uiteindelijk hebben ze me bij de verkiezingen van de Provinciale Staten als lijsttrekker van Gelderland gevraagd. Daar ben ik op ingegaan. Ik vond het een hele eer, maar je moet het wel naast je werk doen. Dat is best intensief. Tegelijk geeft het me veel voldoening. Zo zijn we bijvoorbeeld de laatste tijd druk geweest met financiële ondersteuning voor ondernemers. Het is mooi dat je dat in deze moeilijke tijd voor hen kunt doen.

Waarom bent u geen lid van een christelijke politieke partij?
We werken niet allemaal voor een christelijke baas. Ik geloof in de scheiding van kerk en staat. We zijn wel in de wereld, maar niet van deze wereld, zo wordt vaak gezegd. Maar je kunt het ook omdraaien: we zijn niet van deze wereld, maar we zijn nog wel ín deze wereld. We moeten uit ons coconnetje durven stappen. Als je vindt dat een christelijke partij jouw belangen niet op de beste manier dient, kun je beter op een andere partij stemmen. Ook denk ik dat het machtsblok van christelijke partijen voorbij is. Dat komt door de ontkerkelijking niet meer terug.
Veel mensen vergissen zich in Forum voor Democratie. Ze denken dat we één of andere vreemde partij zijn, waar je als christen niet bij kunt horen. Maar ik vind het als christen juist bijzonder dat ik moet kiezen voor een partij als FvD. Ik doe dat omdat ik onze cultuur wil behouden en om de migratiestroom een halt toe te roepen. In de veertiende eeuw hebben we bij de poort van Wenen gevochten tegen de Ottomanen, de moslims. Als we dat niet gedaan hadden, waren we nu een moslimland geweest. En dat is wat we als partij opnieuw willen doen: opstaan en ‘nee’ zeggen. Bij een partij als ChristenUnie wordt alleen maar over barmhartigheid gesproken. Barmhartigheid is Bijbels. Maar dat wil nog niet zeggen dat we iedereen die ontheemd raakt in Syrië, hier naartoe moeten halen. Er zijn 55 moslimlanden waarvan een aantal heel rijk is en veel land heeft. Laten zij barmhartigheid bewijzen aan hun broeders, zoals wij dat ook doen bij onze broeders.

Beeld: Hendrina de Graaf

Voelt u innerlijk wel eens een conflict tussen uw christen-zijn en het werken voor FvD?
Nee, dat heb ik nog niet gevoeld. Dat komt omdat Forum het Joods-christelijke gedachtegoed ondersteunt, maar dan wel vanuit de Verlichting. Ik ken Thierry al een tijdje, en hij is altijd enorm geïnteresseerd in de christelijke visie op zaken. Ik weet dat Paul Cliteur er ook bij zit. Hij is atheïst en heeft de anti christelijke Bijbel geschreven. Maar dat kan gewoon samengaan. We kunnen discussiëren over onderwerpen. We zijn het wel over één ding eens, namelijk het partijprogramma; dat is wat ons bindt. Dat staat als een huis.

Overal om ons heen zien we uitingen van het kwaad. Volgens het christelijk geloof draagt elk mens het kwaad in zich mee. Maar volgens Baudet zit het kwaad in de linkse mensen en in de islam. Hij heeft wel eens gezegd: “God is rechts.” Hoe kunt u deze twee ideologieën verenigen?
Eerst even over het kwaad in de islam. We vinden het kwalijk dat moslims die naar Nederland komen, zo slecht integreren. Wij willen dat je trots op Nederland bent. Dat je onze cultuur en onze wetten respecteert. Gelukkig zijn die mensen er. Maar we zien ook dat er mensen zijn die uit de leer van de islam het recht halen om kwaad te doen, zich af te zetten tegen de samenleving en extremistisch gedrag te vertonen. Daar keren we ons tegen.
Ik denk niet dat God rechts is. Ik denk dat God boven alle partijen staat. Maar we keren ons wel tegen ‘de linkse kerk’. We noemen dat zo, omdat het soms net een religie lijkt. Ze zijn heilig overtuigd dat alle mensen één moeten worden, een soort globalistische eenheidsworst. Daar zit geen christelijke gedachte achter. D66 is één van de voorlopers van dit gedachtegoed. Het is de meest anti-christelijke partij die er is. Toch wordt dit gedachtegoed door veel christenen overgenomen. Dat is een kwalijke zaak. Volgens Paulus moeten we strijden tegen mensen die ons gedachtegoed proberen binnen te dringen. 

Maar Baudet zegt niet dat we ons verstand moeten onderzoeken om te kijken waar wij de mist ingaan. Hij zegt juist: ‘We moeten strijden tegen de linkse kerk’.
Ik zie dat niet zo. Het is voor mij nieuw dat je hiermee komt. Kijk, Baudet zegt: ‘Ieder mens is een individueel persoon die zichzelf moet ontwikkelen, ontplooien en het beste ervan moet maken.’ Dus Forum zegt inderdaad niet dat het kwaad in ieder mens zit.
Het gaat eigenlijk ook niet meer om links en rechts in de wereld. Eigenlijk gaat het om globalistisch of soeverein denken.

Baudet sprak bij de oprichting van de partij over een ‘auto-immuunziekte’, waaraan we in het Westen zouden lijden. Vluchtelingen en migranten noemde hij ‘kwaadwillende, agressieve elementen’, die ons ‘maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen worden binnengeloodst’. Kunt u mij uitleggen hoe je als christen een partij kunt vertegenwoordigen die mensen vergelijkt met kwaadwillende, agressieve elementen?
Dit heeft hij gezegd ja, dat is zijn manier om dingen te verwoorden. Baudet is iemand die bloemig, dichterlijk praat. Wat hij in dit geval uitdraagt, is dat we in Nederland iets moois hebben opgebouwd. En dan komen er mensen binnen die onze cultuur en onze wetten niet accepteren. Dan kun je zeggen: dat zijn kwaadwillende elementen. Ik heb het onderzoek over ongewenste inmenging uit andere landen gevolgd. Als ik dan de toespraken van die imam hoor, dan vind ik dat een kwaadwillend element. Hij spreekt met complete verachting over de Nederlandse samenleving en onze wetten. Deze man zet aan tot nog meer haat tegen Nederland. Als je het zo bekijkt, dan begrijp ik het.

Vanuit ons christelijk geloof geloven we dat ieder mens even slecht is. In plaats van te zeggen: dat zijn kwaadwillende elementen, zou je ook kunnen kijken waaróm mensen met een migratieachtergrond hoger uitkomen in criminaliteitscijfers.
Ik vind het een slechte zaak dat mensen, zoals die imam, zich tegen de Nederlandse cultuur keren. Dat wil niet zeggen dat ik ze slechtere mensen vind. Maar als je hier naar toe komt om je tegen ons af te zetten, blijf dan waar je vandaan komt. Natuurlijk moeten we open en barmhartig zijn, maar we hebben ook nog een identiteit. Als we onszelf verliezen, zijn we te ver gegaan. En daarom zegt Forum: ‘Pas op, want voor je het weet ga je hierin te ver.’

Forum voor Democratie pleit voor asielbeleid naar Australisch model. In Australië worden vluchtelingen die het land ongevraagd binnen komen, onderschept en naar eilanden uitgezet. Op deze eilanden worden ze onderworpen aan detentie voor onbepaalde duur. Vanaf juni dit jaar worden ook de mobiele telefoons afgenomen. Daarnaast hebben er kinderen vastgezeten. Andere vluchtelingen worden door Australië actief binnengehaald. Hoe kunt u dit model verenigen met uw christelijke geloofsopvatting?
Wij willen een toelatingsbeleid naar Australisch model. Dat wil zeggen dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen om in Nederland te blijven. Denk dan aan bijdragen aan de samenleving en de beheersing van de taal. Als je voldoet aan die punten word je toegelaten, anders niet. Dat wil niet zeggen dat we iedereen die we niet toelaten, uitzetten naar eilanden.

Op 16 mei 2017 diende Forum voor Democratie al een motie in om  ‘uitgeprocedeerde asielzoekers preventief in detentie te plaatsen’. Dat is toch vergelijkbaar?
Er is een onderzoek geweest dat uitgeprocedeerde asielzoekers in de onzichtbaarheid verdwijnen. Deze groep komt veelal in de criminaliteit terecht omdat ze geen rechten hebben in Nederland. Het is daarom beter om hen in bewaring te nemen totdat ze zijn uitgezet. Als je dat niet doet, creëer of stimuleer je de criminaliteit in Nederland. Dat klinkt heel hard, maar dat is wel zo.

Is er geen andere oplossing te bedenken voor dit probleem? Het zijn natuurlijk wel mensen, gezinnen soms, met kinderen.
Ja, dan moet je ze in een kerk opvangen. Mensen die na eindeloos procederen dreigen weg te lopen, moeten opgesloten worden. Dat geldt ook voor gezinnen, omdat bij hen hetzelfde gevaar dreigt. Met ‘detentie’ bedoelen we geen gevangenis, maar een plek waar ze niet weg kunnen.
Mensen die hier komen, bijvoorbeeld uit Syrië, zijn overigens geen vluchtelingen.  Vluchtelingen uit Syrië zitten in Turkije en Libanon. Op het moment dat ze via een reeks andere landen naar Nederland komen, zijn het geen vluchtelingen, maar migranten. Ze zoeken een land uit waarbij ze voor zichzelf de beste economische slaagkans achten. Dat is Nederland. Dan kun je zeggen dat het geweldig is dat mensen naar zo’n mooi land als het onze komen. Maar weet je hoeveel mensen er zijn? Ik denk niet dat we ze kunnen betalen. Syrië is nu voor meer dan 95% weer veilig. Laat die mensen hun land weer gaan opbouwen. Waarom blijven ze hier? Waarom vervreemden ze zichzelf en hun kinderen? Dus bouw dat land op. Ja, dat vind ik.

In een toespraak in 1934 verkondigde Mussert hoezeer hij ‘al sinds jaren gehunkerd’ had naar ‘een vaderland dat we kunnen respecteren, (…) een Nederland waarop we trots zouden kunnen zijn.’ Dit soort uitspraken horen we nu uit de mond van Baudet. In hoeverre is dezelfde gedachte bij FvD een opmaat naar verdere radicalisering? Wanneer is volgens u een grens bereikt?
Balkenende heeft ook gezegd dat hij verlangt naar de VOC-mentaliteit, een Nederland waar we trots op kunnen zijn. Als Baudet net zoals Mussert verder gaat, ben ik weg. Als er bijvoorbeeld fascistische en neonazistische uitspraken worden gebezigd. Uitspraken als “Alle Joden aan het gas”, “Alle buitenlanders het land uit” of “Minder Marokkanen”. Als Baudet dat gezegd zou hebben, was ik er klaar mee geweest. Want Marokkanen zijn gewoon Nederlanders. Maar wij zeggen wél dat Marokkanen zich, net als alle andere Nederlanders, moeten gedragen. En als ze dat niet doen, hebben ze een probleem. Ook met Forum.

Beeld: Hendrina de Graaf

Freek Jansen, voorzitter van het JFvD-bestuur, zei bij een congres het volgende: ‘Zelfs toen Wodan ontdekte dat door zijn eigen schuld aan de bouwers van de hemelpoort de wereld te gronde zou gaan, zelfs toen riep hij de Aesir bij elkaar. En zo staan wij hier ook verzameld voor dat laatste, maar ook eerste gevecht.’ Is de cultuur waar FvD naar terug wil, niet meer één van het heidendom, van Wodan, de Germanen, de stoere mannen, in plaats van het christendom, waarbij er zorg wordt gedragen voor zwakken en met hen die niet mee kunnen komen?
Tja… peptalk. Ik vind het geen stuitende toespraak. Dit is een beetje een heroïsche toespraak. Dat zie ik ook bij de jongeren, heroïsch denken. Wat zal ik zeggen? Een beetje Lord of the Rings, dat soort dingen. Dat spreekt zo’n groep mensen wel aan. Kijk, ik ben heel nuchter. Dit is de jongerenvereniging. En die vinden dit soort uitspraken misschien mooi, maar dit is niet het partijprogramma van Forum voor Democratie. Andere partijen hebben hier ook last van.

Maar het is dus blijkbaar wel een bepaalde cultuur die heerst binnen de partij. En ik heb nergens gelezen dat iemand binnen Forum heeft gezegd: ‘Hallo Freek, dat zijn natuurlijk geen praatjes. Dat doe je maar op een zaterdagavond met een paar borrels tussen je vrienden, maar niet op het congres van de JFvD’
Voor zo’n cultuur moet je inderdaad oppassen. En nu halen ze Wodan erbij, maar als je neonazisme erbij haalt, ga je over de schreef. Daar is ook op ingegrepen, en terecht. Maar verder haal ik m’n schouders erover op.

Nadat een aantal partijleden publiek maakten dat ze getuige waren van antisemitische uitspraken van Baudet, zijn diverse partijgenoten van u teruggetreden. Waarom koos u daar niet voor?
Ik wilde eerst rustig nadenken voor ik een beslissing nam. Ik ben bijvoorbeeld bladeren gaan vegen. Daarna heb ik een aantal mensen gebeld die bij het diner aanwezig waren. Tijdens die avond ging het op een gegeven moment over Soros, een rijke Hongaarse Jood. Die is niet populair binnen Forum voor Democratie. Toen Nicky daar een opmerking over maakte, zei Thierry, ‘Als je mij een antisemiet vindt omdat ik Soros eng vind, dan is iedereen die ik ken antisemiet.’ Nou, Olaf Efraïm, die in het bestuur zit, heeft Joodse roots, Baudets verloofde, Davide, is half Joods. Zijn schoonfamilie is Joods. Ik bedoel, dan zou Davide of zijn schoonfamilie toch niks met hem te maken willen hebben? Ja, Thierry is tegen Soros. En dat ben ik ook.
Soros geeft veel geld uit aan het globalistische gedachtegoed. Hij financiert de Open Society Foundations, een stichting die miljoenen uitgeeft aan allerlei globalistische projecten. Ze steunen bijvoorbeeld ook ProDemos, de maker van Stemwijzer, en Kieskompas. Daar hebben we slechte ervaringen mee. Toen Forum in 2017 het levenslicht zag, werden we door deze partijen in eerste instantie genegeerd. Pas op het laatste moment zijn we erin gekomen. Omdat veel mensen ons programma niet kenden, zijn we heel veel stemmen misgelopen. Dan denk ik wel: ‘Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’. Daarnaast heeft Soros een pand naast het gebouw van het Europees Parlement. Daarin zitten allemaal lobbyorganisaties die hij betaalt. Ja, dat vind ik ook eng.

Reactie van ProDemos op voorgaande citaat: “In 2014 ontving de Europese tegenhanger van de StemWijzer, VoteMatch.EU eenmalig subsidie van de Open Society Foundations. De OSF heeft geen invloed gehad op de inhoud van deze Europese StemWijzer en toonde ook geen belangstelling om zich daarin te mengen.  Bij de StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 heeft Forum voor Democratie deelgenomen. Lijsttrekker Thierry Baudet was aanwezig bij de presentatie van de StemWijzer in Nieuwspoort. StemWijzer hecht er grote waarde aan dat alle partijen die meedoen aan de verkiezingen ook in de StemWijzer zijn te vinden. Een politieke partij wordt alleen niet opgenomen als een partij hier zelf voor kiest.”

In de toekomst staan er spannende ethische dilemma’s op de agenda, denk aan de inperking van de bedenktermijn van abortus, embryoselectie en euthanasie bij dementerenden. Hoe denkt u dat FvD zich gaat opstellen in dit soort thematiek?
Dat weet ik niet. Over dit soort dingen wordt intern nog niet gesproken. In het politieke spectrum zitten we aan de liberaal-conservatieve kant, dus wel de vrijheid van mensen om over hun leven te beslissen. Maar aan de andere kant zijn we ook conservatief, dus voor de waardigheid van het leven. En dat is een spanningsveld. Laten we zo zeggen: ik zit niet op de lijn van D66.

Welke kant denkt u dat het op gaat met Forum?
We hebben een moeilijke tijd gehad. Toch denk ik dat Forum nog steeds veel steun heeft, bij leden, maar ook in heel Nederland. FvD kan nog steeds een grote partij worden, misschien wel de grootste. Waarschijnlijk niet in maart, omdat mensen er even tabak van hebben. Maar dit is wel de enige partij in Nederland die het tij nog kan keren.

Is er nog iets wat u kwijt wilt?
Ik wil nog wel iets zeggen over Israël. Forum steunt Israël. Wij ondersteunen Israël omdat het een prachtig, democratisch land in het Midden-Oosten is, tussen allemaal niet-democratische landen.
De Nederlandse regering stemt keer op keer voor VN-resoluties die tegen Israël zijn. Kees van der Staaij heeft, met steun van de FvD, een motie ingediend om dat gedrag te stoppen, maar het gaat nog steeds door. We stemmen zelfs voor de motie dat de Tempelberg een andere naam moet krijgen. Echt verschrikkelijk.
En wat de JFvD betreft, ze hebben contacten met de jongerenpartij van Likoed in Israël. Wij steunen het Jodendom. Het is mijn wens dat we in Nederland een thuis mogen bieden aan Joden die zich niet meer veilig voelen. Ik hoop dat wij een gidsland mogen zijn in Europa, in de wereld. Dat we zeggen: ‘Wij staan achter Israël en achter onze Joodse bevolking.’ Wij zijn geen antisemieten. Het tegenovergestelde is waar, echt. En dat geldt ook voor Thierry Baudet.”

Waardeer dit artikel!

Totaal: € -

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *