Interview

Voetbaltalent geeft carrière op voor de Bijbel

Dit artikel is ook verschenen op CIP.

Tekst & beeld: Hendrina de Graaf

Ze was een belofte voor de toekomst. Williënne ter Beek (21) uit Bunschoten-Spakenburg leek voetballer te worden in het Nederlands Elftal voor vrouwen. Maar deze zomer gooide ze de handdoek in de ring en werd volgeling van YAHUAH, de God van de Bijbel. 

Williënne voetbalde als kind veel op straat. Ze viel op bij een voorbijganger, die tegen haar ouders zei: “Doe haar eens op een club, want ze heeft aanleg.” Het blijkt al snel dat de Spakenburgse getalenteerd is. “Toen ik merkte dat ik het goed kon, ging ik er vól voor.” Dan volgt de volgende stap: ze wordt in het elftal bij de jongens geplaatst, omdat het niveau er hoger is. “De jongens lachen: ‘Haha, een meisje!’ Maar achteraf lachten ze niet meer.”
Al snel wordt ze geselecteerd voor het Nederlands Elftal onder 14 en gescout door CTO Amsterdam, bij het selectieteam. Zo gaat Williënne op 15-jarige leeftijd uit huis en speelt in de hoofdstad weer onder de meiden. “Ineens had ik vrouwen om me heen die goed speelden. Ik leerde er vooral tactisch voetballen. Later kreeg ik een blessure en kwam uiteindelijk terecht in Heerenveen, bij de Eredivisie. Mijn coach wilde mij in het Nederlands Elftal brengen.” 

Williënne raakt bekend: ze speelt buiten Nederland en heeft een eigen Wikipediapagina. Dan breekt de coronatijd aan. “We speelden geen trainingen, wedstrijden of duels meer. Het was alleen dribbelen of op het doel schieten en alles op 1,5 meter afstand. In die tijd was ik best bang voor het virus. Tot ik in de gaten kreeg dat er veel dingen niet klopten.”

Wacht even – “dingen niet klopten”?
“De mediaberichten die naar buiten kwamen, herkende ik niet in mijn omgeving. In China zag je bijvoorbeeld mensen op straat liggen die overleden waren, maar die zag ik niet in Nederland. Daarom begon ik te twijfelen. In die tijd zat een familielid op de site ‘stopworldcontrol’ waar je allerlei feiten zag over de coronacrisis. Met feiten bedoel ik: iemand die echt iets op camera heeft gezegd of dat het zwart op wit te lezen is. Alles viel voor mij op z’n plek. Toen herkende ik wat de Bijbel zegt in Openbaring 12 dat de duivel de hele wereld misleidt.”

Als jong meisje bezoekt Williënne met haar gezin de Nederlands Gereformeerde Kerk in Bunschoten. Later stappen ze over naar een evangelische gemeente. “Toen vond ik het fijn, want de dienst is een soort concert, of festival. Eén van de voorgangers zei dat de Bijbel geen informatief boek was, maar een liefdesboek. Ik las ook niet meer in de Bijbel, alleen nog in een dagboekje en Dagelijks Woord op mijn telefoon, om mijn geweten te sussen. Ik dacht: ‘Het komt goed, ik kom in de hemel omdat ik de Messias erken.” 

Hoe veranderde dat? 
“Een familielid volgde iemand op Instagram die met citaten liet zien wat de Bijbel zegt en hoe de wereld in elkaar zit. Hij raakte geïnteresseerd en nam contact op met de eigenaar van dit account. Deze man zei dat veel kerken de waarheid niet meer spreken, ook onze kerk niet. Hij zei bijvoorbeeld dat we de sabbat nog horen te houden en er in onze kerk niet Bijbels werd gepreekt. Daardoor gingen wij onderzoek doen. Zo kwamen we erachter dat de oorsprong van kerst, heidens is. Op dat feest werd vroeger de reïncarnatie van Nimrod gevierd. Als je kerst viert, doe je dus – Bijbels gezien – mee aan afgoderij.
We kwamen erachter dat we ons aan de wet horen te houden, terwijl ik dacht dat die niet meer gold. In Exodus staat dat de wet eeuwig is. Ook in het Nieuwe Testament wordt vanuit de Thora gepreekt. Verder zegt Jezus Zelf in Johannes 14: “Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” In onze kerk werd niet meer gepreekt over zonde en bekering. Alles is goed, alles is liefde.
Ook vonden we de oorspronkelijke namen voor God en Jezus. Uit de grondtekst kun je afleiden dat het niet HEERE is, maar YAHUAH. En niet Jezus, maar Yahushua.
In december kreeg ik het er heel moeilijk mee. Ik moest erg huilen, werd somber en chaos heerste in mijn hoofd. Ik was alleen in Heerenveen en al die informatie werd me te veel.  Toen heb ik echt gebeden: “Wat de waarheid ook is, al vind ik het nog zo moeilijk, laat het me zien.” Een week erna kwam er zo’n vrede over me. Ineens viel alles op z’n plek. Ik kon gewoon met liefde het betreffende Instagram account bekijken, terwijl ik er eerst een afschuw van had. Ook ben ik vanaf dat moment de geboden gaan houden en de sabbat gaan vieren. Ook ging de Bijbel helemaal voor me open.” 

In de Galatenbrief bestraft Paulus Galatiërs die tot geloof zijn gekomen zijn en schrijft: “Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Ook uit Handelingen 15 blijkt dat gelovige heidenen zich niet aan de Joodse wetten hoeven te houden. Hoe zie jij dit soort teksten?
In Galaten vergelijkt Paulus degenen “die uit het geloof zijn” met degenen die “uit de werken van de wet zijn”. Met de laatsten bedoelt hij ‘mensen die proberen gerechtvaardigd te worden door de wet van God.’ Dit soort mensen vertrouwen op zichzelf, en niet op de Messias die ons vrijgekocht heeft van de vloek van de wet.
Maar dat betekent niet dat we de wet van God niet meer hoeven te houden. Paulus zegt ook: ‘Zullen wij in de zonde (het overtreden van de wet van God) blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?
De wet van God is nooit afgeschaft, maar God heeft de geboden juist gegeven uit liefde voor ons, zodat wij heilig zouden leven. Yahushua (Jezus, red.) zegt: ‘Totdat de hemel en aarde voorbij zullen gaan, zal er geen titel of jota van de wet voorbijgaan.’
In Handelingen 15 lees ik inderdaad dat er vier speciale geboden genoemd. Dat komt omdat die ingaan tegen gebruiken van de heidenen die een belangrijke rol speelden in hun vroegere aanbidding. De heidenen moesten deze vier gewoontes direct vermijden. Dan, zegt Jakobus, zullen ze gaandeweg de rest van God’s waarheid leren. Want wanneer ze elke sabbat de synagogen of vergaderingen bezoeken, zullen de andere wetten worden gepredikt en aan hen worden uitgelegd. 

Williënne krijgt bij haar club in Heerenveen een nieuw contract aangeboden. Op dat moment houdt Williënne al de sabbat. Ze denkt eraan het contract te tekenen, maar een stem klinkt in haar hoofd: ‘Vergeet je het vierde gebod niet? De definitie van zonde is ‘de wet overtreden’. Wat ben je aan het doen als je de sabbatswet overtreedt, terwijl je weet dat je die moet houden? Dan zondig je moedwillig. Wat gebeurt er als je moedwillig zondigt? Dan worden je zonden niet vergeven.’ 

Jullie kiezen ervoor om de sabbat te houden en niet de zondag. Hoe ziet zo’n dag eruit? 
‘s Morgens lezen we bijvoorbeeld een aantal hoofdstukken uit de Bijbel. We vinden het belangrijk om teksten in de context te zien. We lezen vaak uit de HSV of uit een Engelse vertaling die de juiste namen voor God of eigenlijk ‘Elohim’ gebruikt. Ook bekijken we video’s waarin we meer Bijbeluitleg krijgen. 
Daarna hebben we met mensen die we via Instagram kennen en hetzelfde geloven, een online meeting. Eén iemand heeft een studie voorbereid, zoals bijvoorbeeld over het onderwerp ‘sabbat’. Die deelt met ons wat hij heeft ontdekt. Daarna is er ruimte voor vragen en gaan we dieper door de stof.
Tenslotte is er meer tijd voor persoonlijke vragen, bijvoorbeeld hoe je week gegaan is of dat je nog veel strijd gehad hebt. Ik leer nu veel meer over de Bijbel, het is erg diepgaand. 

Williënne wikt en weegt en beslist. “Als Hij het wil, zal ik stoppen voor Hem.” Ze stelt nog voor om tijdens de zaterdagen en de Bijbelse feesten vrij te krijgen, maar daar gaat het bestuur niet in mee. “In de een-na-laatste week heb ik het verteld. Hoewel mijn medespelers wel zagen dat ik het afgelopen jaar erg veranderde, hadden ze dit niet aan zien komen. De meesten reageerden respectvol en geïnteresseerd. Ik vond het ook een mooie gelegenheid om het Evangelie te delen.” 


Wat is voor jou het Evangelie?
Dat de Messias voor ons gestorven is en ik uit liefde voor Hem Zijn geboden houd. Er is een God die je gemaakt heeft. Het leven is kort. Het gaat niet om dit leven, maar om het leven wat hierna komt.
Tegelijk vind ik het lastig om tegen ongelovigen over de duivel te praten, ze zien hem meer als cartoon. Maar de duivel bestaat echt. En dan zeggen ze: ‘Ik kan niet bewijzen dat hij niet bestaat, maar jij kan ook niet bewijzen dat hij wél bestaat.’ Maar dan zeg ik: ‘Dat kan ik wél.’ En dan laat ik filmpjes zien van artiesten waarin ze vertellen dat ze hun ziel verkopen aan de duivel. Ik heb ook mooie gesprekken met de trainer gehad. Dan ben ik zo dankbaar voor. Ik heb altijd gebeden of God voetbal wilde gebruiken. Maar dat het op zo’n manier zou gebeuren, had ik nooit kunnen denken. 

Dat een belangrijke voetbalster haar carrière opgeeft om YAHUAH te dienen, blijft niet onopgemerkt. De aankondiging van Williënne op Instagram wordt opgepikt door sport- en voetbalsites.

De aankondiging van Williënne

Ook wordt ze uitgebreid geïnterviewd in de plaatselijke krant ‘De Bunschoter’. Sinds die tijd bereikt haar een overvloed aan reacties, zowel positief als negatief. Williënne krijgt de ergste verwensingen naar haar hoofd geslingerd. Williënne: “Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Als je dat voor de eerste keer overkomt, denk je: ‘Wow, gaat dit over mij?’ Maar al snel vond ik kracht in het Woord: “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.” Daarna kon ik er goed mee omgaan. 

Ga je nu bij een club spelen die alleen doordeweeks speelt? 
Voetbal was een afgod van mij. Ik ging er helemaal voor. Als ik er toch een beetje mee bezig blijf, word ik er elke keer mee geconfronteerd. Ik stop er daarom helemaal mee. Wel tennis ik nog. Ik ben op zich niet tegen voetbal, maar ik ging er helemaal in op. Nee, mijn voetbalcarrière zit erop.”

Waardeer dit artikel!

Totaal: € -

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *